Навигация
Кошница

ZYRTEC D / ЗИРТЕК D антихистамин при алергичен ринит 6 таблетки

ZYRTEC D / ЗИРТЕК D антихистамин при алергичен ринит 6 таблетки
Очаква доставка
ZYRTEC D / ЗИРТЕК D антихистамин при алергичен ринит 6 таблетки
  7,35 лв.

  ЗИРТЕК-D  6 таблетки

  Листовка: информация за потребителя
  Зиртек-D 5 mg/ 120 mg таблетки с удължено освобождаване 
  Zyrtec-D 5 mg /120 mg prolonged-release tablets
  цетиризинов дихидрохлорид / псевдоефедринов хидрохлорид 
  (cetirizine dihydrochloride / pseudoephedrine hydrochloride)
  Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
  Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
  Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
  Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. 
  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
  Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска
  помощ.

  Какво съдържа тази листовка
  1. Какво представлява Зиртек-D и за какво се използва 
  2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зиртек-D
  3. Как да приемате Зиртек-D 
  4. Възможни нежелани реакции 
  5. Как да съхранявате Зиртек-D
  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

  1. Какво представлява Зиртек-D и за какво се използва
  Зиртек-D е комбинирано противоалергично средство.
  Зиртек-D е показан за лечение на симптомите на сезонен и целогодишен алергичен ринит, като запушване на носа, кихане, ринорея (отделяне на секрет от носа), сърбеж на носа и очите.
  Зиртек-D трябва да се прилага когато се изискват както противоалергичните свойства на цетиризинов дихидрохлорид, така и на действието на псевдоефедринов хидрохлорид да отпушва носа.

  2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зиртек-D
  Не приемайте Зиртек-D:

  • Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на лекарство (изброени в точка 6), към ефедрин или пиперазини;
  • Ако сте с високо кръвно налягане и тежко увреждане на съдовете на сърцето;
  • Ако сте с тежко нарушение на бъбречната дейност;
  • Ако сте с нарушена функция на щитовидната жлеза;
  • Ако сте с тежки нарушения на сърдечния ритъм;
  • Ако имате тумор, наречен феохромоцитом;
  • Ако имате повишено вътреочно налягане;
  • Ако имате проблеми с уринирането;
  • Ако сте с мозъчен инсулт;
  • Ако сте с повишен риск от поява на мозъчен кръвоизлив.

  Зиртек-D е противопоказан при пациенти, лекувани едновременно с:

  • дихидроерготамин;
  • моноаминооксидазни (МАО) инхибитори (антидепресанти) до 2 седмици след тяхното спиране.

  Предупреждения и предпазни мерки
  Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Зиртек-D.

  Деца и юноши
  Зиртек-D е противопоказан при деца на възраст под 12 години.

  Други лекарства и Зиртек-D
  Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.

  Зиртек-D с храна, напитки и алкохол
  Вие може да приемате Зиртек-D с или без храна. Не приемайте Зиртек-D с алкохол.

  Бременност, кърмене и фертилитет
  Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.
  Не приемайте Зиртек-D, ако сте бременна или кърмите.

  Шофиране и работа с машини
  Зиртек-D в препоръчваната доза не се очаква да предизвиква сънливост или влошаване на вниманието. Не шофирайте и не работете с потенциално опасни машини, ако се чувствате сънливи или замаяни, както и ако сте превишили препоръчваната доза, употребявали сте алкохол или депресанти (средства, потискащи ЦНС).

  Зиртек-D съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някой захари, консултирайте се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

  3. Как да приемате Зиртек-D
  Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
  Таблетката трябва да се поглъща с чаша течност.
  Таблетката трябва да се приема цяла, без да се дъвче или чупи.
  Препоръчителната доза при възрастни, деца и юноши на възраст над 12 години е 1 таблетка два пъти дневно (сутрин и вечер).

  Употреба при деца и юноши
  Употребата на Зиртек-D е противопоказна при деца на възраст под 12 години.

  Пациенти с умерено до тежко бъбречно или чернодробно увреждане
  При пациенти с умерено бъбречно или чернодробно увреждане, дозата трябва да се намали до една таблетка на ден.
  Ако прецените, че ефектът на Зиртек-D е твърде слаб или прекалено силен, моля консултирайте се с Вашия лекар.

  Продължителност на лечението
  Продължителността на лечението не трябва да надвишава периода на симптомите, като не трябва да надвишава 2 до 3 седмици. При облекчаване на назалните симптоми, ако е необходимо, лечението трябва да бъде продължено с цетиризин.

  Ако сте приели повече от необходимата доза Зиртек-D
  Уведомете незабавно Вашия лекар, ако сте приели повече от необходимите таблетки.
  След предозиране със Зиртек-D, лечението е симптоматично и поддържащо, като се имат предвид всички едновременно приети лекарства. Ако не настъпи спонтанно повръщане, то трябва да се предизвика. Препоръчва се стомашна промивка. Няма специфичен антидот (противоотрова). Цетиризин и псевдоефедрин се елиминират незначително при хемодиализа.

  Ако сте пропуснали да приемете Зиртек-D
  Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  4. Възможни нежелани реакции
  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

  Чести: може да засегнат 1 до 10 на 100 пациенти:

  • нервност, безсъние;
  • световъртеж, замаяност, главоболие, сънливост;
  • ускорен пулс;
  • сухота в устата, гадене;
  • умора.

  Нечести: може да засегнат 1 до 10 на всеки 1000 пациенти:

  • безпокойство, тревожност.

  Редки: може да засегнат 1 до 10 на всеки 10000 пациенти:

  • свръхчувствителност (включително анафилактичен шок);
  • халюцинации;
  • конвулсии, тремор;
  • нарушения на ритъма на сърцето;
  • бледност, повишено артериално кръвно налягане;
  • повръщане;
  • променена чернодробна функция (повишаване на някои ензими);
  • суха кожа, обрив, повишено изпотяване, сърбеж;
  • затруднено и болезнено уриниране.

  Много редки: може да засегнат до 1 на 10000 пациенти:

  • психоза;
  • промяна на вкуса, мозъчно-съдов инцидент (инсулт);
  • циркулаторен колапс (циркулаторни нарушения);
  • исхемичен колит;
  • фиксиран лекарствен обрив, ангионевротичен оток (сериозна алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото).

  С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата:

  • нарушение на акомодацията (нарушение на очите), замъглено зрение, необичайно разширяване на зениците, болка в очите, нарушение на зрението, необичайна непоносимост към възприемането на светлина;
  • затруднено дишане (диспнея);
  • тежки кожни реакции, характеризиращи се с треска и многобройни малки, повърхностни гнойни мехурчета, който се появяват върху голям зачервен участък;
  • еректилна дисфункция.

  Съобщаване на нежелани реакции
  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

  Изпълнителна агенция по лекарствата,
  ул. "Дамян Груев” № 8,
  1303 София,
  Тел.:+35 928903417,
  уебсайт: www.bda.bg.

  Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

  5. Как да съхранявате Зиртек-D
  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
  Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
  Какво съдържа Зиртек-D
  Активните вещества са: цетиризинов дихидрохлорид и псевдоефедринов хидрохлорид.

  Другите съставки са:

  • Ядро на таблетката: хипромелоза, микрокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат, лактоза монохидрат, кроскармелоза натрий.
  • Филмово покритие: Опадрай Y-1-7000, който се състои от: хипромелоза (Е464), титанов диоксид (Е171), макрогол 400.

  Зиртек-D таблетки са опаковани в блистери и поставени в картонени кутии. Всяка таблетка съдържа 5 mg цетиризинов дихидрохлорид с незабавно освобождаване и 120 mg псевдоефедринов хидрохлорид с удължено освобождаване.

  Как изглежда Зиртек-D и какво съдържа опаковката
  Зиртек-D са бели до почти бели, кръгли, двойно-изпъкнали филмирани таблетки. 
  Опаковки с 6 таблетки.

  Притежател на разрешението за употреба:
  UCB Pharma GmbH, Германия.

  Производител:
  Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Италия.

  Дата на последно преразглеждане на листовката: 11/2017.