Навигация
Кошница

ZHIVASEPT/ ЖИВАСЕПТ дезинфекциращ гел за ръце син с помпа 500 мл

ZHIVASEPT/ ЖИВАСЕПТ дезинфекциращ гел за ръце син с помпа 500 мл
ZHIVASEPT/ ЖИВАСЕПТ дезинфекциращ гел за ръце син с помпа 500 мл
  8,34 лв.
  Купи

  ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ

  Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 0056-3/2011.

  СЪСТАВ:
  Активни вещества:

  • Етилов алкохол 66 g/100 g.

  Други съставки:

  • Гелообразуващо вещество;
  • Омекотители за кожа;
  • Парфюмна композиция;
  • Багрило Е 133;
  • Дейонизирана вода.

  ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРТ:
  Светлосин ароматизиран гел. рН - 5.5-7.0
  Активните съставки на препарата са биоразградими.
  Препаратът е приятно ароматизиран, омекотява и освежава кожата и не предизвиква сенсибилизация дори след многократна употреба.

  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
  ЖИВАСЕПТ ГЕЛ има бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV, рота, AH1N1, капсулирани вируси) и фунгицидно действие.

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
  Хигиенна дезинфекция на ръце в лечебни, здравни и обществени заведения, в обекти на хранително-вкусовата, фармацевтична и козметична промишлености и в бита. Хирургична дезинфекция на ръце в здравни и лечебни заведения.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА:

  Обект на дезинфекцияКоличество препаратМетод на дезинфекцияЕкспозиция
  Хигиенна дезинфекция на ръце3 мл (едно натискане на дозатора)Втриване в кожата на ръцете, след което не е необходимо измиване с вода.60 секунди
  Хирургична дезинфекция на ръце2 х 3 мл *Втриване в кожата на ръцете след предварително измиване с вода и сапун.5 мин (2 + 3 мин)

  * Количеството на дезинфектанта трябва да бъде достатъчно, за да се овлажни цялостно кожата на ръцете.

  ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА:
  Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета / т. 13-15 на Информационния лист за безопасност.

  УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:
  Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници при температури до 37 °С. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да не се съхранява със силни окислители и киселини.

  Внимание!

  R10 Запалим.
  S2 Да се пази далече от достъп на деца.
  S7 Съдът да се държи плътно затворен!
  S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
  S26 При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
  S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

  ОПАКОВКА: Флакон от 500 мл.

  ПРОИЗВОДИТЕЛ: Живас ООД, България.