Навигация
Кошница

ZZ Forte / Зед Зед Форте спрей против комари и кърлежи за деца и възрастни

НОВО! Зед Зед Форте е репелентен спрей, предоставящ комбинирана защита от комари, кърлежи и други хапещи насекоми, формулиран на базата на най-потентното вещество срещу насекоми, срещано в природата: натурално масло от лимонов евкалипт (Eucalyptus citriodora). Този нов продукт на растителна основа гарантира защита срещу ухапвания от насекоми до 6 часа и е подходящ за употреба при деца над 2-годишна възраст.

За разлика от често срещаното в "натуралните" репеленти есенциално масло от Eucalyptus citriodora, маслото от лимонов евкалипт в ZZ Forte е добито по специална технология, която увеличава концентрацията на активното му съединение десетки пъти.

Това превръща Зед Зед Форте в десетократно по-потентен репелент в сравнение с повечето "натурални" алтернативи, с активна съставка, покрила най-стриктните изпитвания за безопасност и ефикасност, и регистрирана от множество европейски и световни регулаторни органи и агенции. 


Характеристики:

 • Алтернатива на DEET-съдържащи препарати
 • С концентрирано масло от лимонов евкалипт (PMD)
 • Ефективен срещу комари, кърлежи и други хапещи насекоми
 • Действа до 6 часа
 • Без парфюми
 • Подходящ за деца над 2-годишна възраст 


Активно вещество:

Масло от лимонов евкалипт (Eucalyptus citriodora), хидратирано, циклизирано (CAS: 1245629-80-4,ЕС:800-429-0) 300 g/kg.

Съдържа още цитронелал, цитронелол, евкалиптол, линалоол и лимонен, (пропелент) пропан, бутан.

 

Начин на употреба:

ZZ Forte / Зед Зед Форте репелент спрей против комари и кърлежи е готов за употреба и може да се нанася от всяко положение на флакона. Пръскайте върху кожата и дрехите от разстояние около 20 см до омокряне. Да не се използва за деца до 2 години.

 

Опаковка: 150 мл

 

Научи повече:

Кърлежите и комарите са една от водещите глобални причини за болести и смърт поради способността си да разпространяват над 500 вируса, близо 100 от които предизвикват заболявания при хората (Lanciotti et al., 2016. По отношение на комарите СЗО казва, че свойството им да пренасят и разпространяват болести е причина за милиони смъртни случаи всяка година, като през 2015 година само маларията е причина за 438 000 смъртни случая. Независимо дали искате да прекарате топлите си дни необезпокоявани от хапещи насекоми или ще пътувате към екзотична дестинация с висок риск от тропически болести, вие се нуждаете от надежден и безопасен репелент.

Най-ефективният природен репелент срещу насекоми е маслото от лимонов евкалипт.

Регистрирано за първи път от Агенцията за защита на околната среда (EPA) на САЩ през 2002 г., това е първият и засега единствен естествен не-ГМО репелент на растителна основа, чиято ефективност против вирусите „Зика“ и „Западен Нил“ е разпозната от Центрове за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (US CDC). Той се разглежда и като единствената фитоалтернатива на DEET (нашумял покрай притесненията за невротоксичност), а ефективността и потентността му са потвърдени от редица проучвания (Trigg et al., 1996; Barasa et al., 2002; Carroll et al., 2006; Frances et al., 2014). Публикуван е под Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (Безопасни репеленти за насекоми, дезинфектанти и други промишлени химикали (биоциди) в ЕС).

Маслото от лимонов евкалипт е ефективно срещу редица хапещи насекоми, в това число насекоми и кърлежи. Добива се от дървото Eucalyptus citriodora (известно още като Corymbia citriodora) – възобновим ресурс, растящ на много места по света. Маслото от лимонов евкалипт в Зед Зед Форте се добива по специална технология, която имитира и ускорява естествения процес на зреене на евкалиптовите листа, преобразувайки цитронелала в тях в потентното съединение p-метан-3,8-диол (PMD).

PMD обичайно се съдържа в изключително ниски количества в натуралните есенциални масла – не повече от 1% или 2%. Технологията на хидратиране и циклизиране увеличава концентрацията му до минимум 64%, превръщайки го в десетократно по-потентен репелент в сравнение с есенциалното масло от лимонов евкалипт.

За разлика от други базирани на етерични масла продукти, активната съставка в Зед Зед Форте е преминала най-стриктните изпитвания за безопасност и ефикасност и е регистрирана от следните агенции:

 • Европейската агенция по химикали (ECHA)
 • Шведската агенция по химикали (KEMI)
 • Холандския борд за контрол на продуктите за растителна защита и биоцидите (Ctgb)
 • Агенцията за защита на околната среда на САЩ (US EPA)
 • Австралийския орган по пестицидите и ветеринарните лекарства (APVMA)
 • Канадската регулаторна агенция по контрол на вредителите (PMRA)

 

Мерки за безопасност: Когато се използва върху кожата на деца от 2 до 12 години прилагайте само веднъж на ден, а при деца над 12 години и възрастни – максимално два пъти дневно. Максималната дневна доза върху кожата на възрастен човек е 12 g. Да не се прилага върху наранена кожа или кожа със слънчево изгаряне. Особено внимателно да се обработва кожата на лицето, като се пръска върху ръката и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата. При раздразнение на кожата преустановете употребата. При деца обработката на кожата да се извърши от възрастен, който нанася спрея върху дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето. Да не се нанася върху дланите на детето, за да не попадне продукт в устата или очите. След нанасяне измийте ръцете добре. След изтичане на времето за действие или прекратяване на контакта с насекоми, участъкът от кожата, върху който е нанесен Зед Зед Форте, да се измие обилно със сапун и вода. Телефон за спешни случаи: Токсикологичен информационен център, УМБАСМ "Н.И.Пирогов", Тел.: +359 2 9154 233

Опасно: Силно запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. Причинява сериозно дразнене на очите. Съдържа цитронелал, цитронелол, евкалиптол, линалоол и лимонен. Може да предизвика алергична реакция. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря, дори след употреба. Не вдишвайте аерозоли. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба. Най-добре е да се използва до 24 месеца от датата на производство, посочена на дъното на флакона.

 

Производител: LEROY Cosmetics s.r.o.; Nejdecká 600; 691 44 Lednice, Czech Republic

 

Дистрибутор: Натурфарма България ЕООД, ул. „Янко Софийски “ 21, 1164 София, България; тел.: 02/ 963 33 59Потребителите търсят още: zed zed forte, zedzed forte, zet zet forte, zetzet forte, зедзед форте, зет зет форте, зетзет форте