Навигация
Кошница

UPSAVIT Vitamin C / УПСАВИТ Витамин С 10 ефервесцентни таблетки

UPSAVIT Vitamin C / УПСАВИТ Витамин С 10 ефервесцентни таблетки
UPSAVIT Vitamin C / УПСАВИТ Витамин С 10 ефервесцентни таблетки
  6,86 лв.
  Купи

  УПСАВИТ ВИТАМИН C ефервесцентни таблетки 1 г * 10

  Листовка - Приложение
  Листовка: информация за потребителя
  УПСАВИТ Витамин C 1 g ефервесцентни таблетки
  Аскорбинова киселина

  UPSAVIT Vitamin С 1 g effervescent tablets
  Ascorbic acid

  Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

  Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

  • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
  • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
  • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
  • Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

  Какво съдържа тази листовка

  1. Какво представлява УПСАВИТ Витамин C и за какво се използва
  2. Какво трябва да знаете, преди да приемете УПСАВИТ Витамин C
  3. Как да приемате УПСАВИТ Витамин C
  4. Възможни нежелани реакции
  5. Как да съхранявате УПСАВИТ Витамин C
  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

  1. Какво представлява УПСАВИТ Витамин C и за какво се използва

  УПСАВИТ Витамин C е показан за профилактика и лечение на състояния свързани с недостиг на Витамин C.

  2. Какво трябва да знаете, преди да приемете УПСАВИТ Витамин C

  Не приемайте УПСАВИТ Витамин C

  • ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

  Ако се колебаете, консултирайте се с Вашия лекар.

  Предупреждения и предпазни мерки

  Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете УПСАВИТ Витамин C

  • Вследствие на леко стимулиращия ефект на Витамин C, за предпочитане е лекарството да не се приема в края на деня.
  • Този лекарствен продукт съдържа 283 mg натрий на една таблетка, което трябва да се отчита при пациенти, подложени на строг хипонатриев режим.
  • Този лекарствен продукт съдържа захароза, което трябва да се има предвид при пациенти с непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или сукрозо-изомалтазна недостатъчност.
  • Този лекарствен продукт съдържа малтодекстрин, което трябва да се има предвид при пациенти с непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или сукрозо-изомалтазна недостатъчност.
  • Този лекарствен продукт съдържа азоев оцветителен агент (Сънсет жълто ЕИО), който може да причини алергични реакции.

  Други лекарства и УПСАВИТ Витамин C
  Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

  При болни от диабет УПСАВИТ Витамин C може да взаимодействува с реактивите, които се използуват за изследване на кръвта и урината.

  Едновременното приемане на високи дози аскорбинова киселина с дефероксамин, може да увеличи тъканното желязо до токсични нива и да доведе до сърдечна недостатъчност. Чрез големи дози аскорбинова киселина и поради подкиселяване на урината се увеличава екскрецията на оксалати в урината.

  Аскорбиновата киселина подпомага резорбцията на желязо в стомашно-чревния тракт.

  Бременност, кърмене и фертилитет
  Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
  Използването на УПСАВИТ Витамин C трябва да се предписва по време на бременността само при необходимост.
  Да се избягва употребата на УПСАВИТ Витамин C по време на кърмене.

  Шофиране и работа с машини
  Неприложимо

  УПСАВИТ Витамин C съдържа натрий
  Съдържание на натрий: 283 mg на една таблетка, натриев бензоат. Други помощни вещества са: захароза, малтодекстрин, оцветителен агент Сънсет жълто (Е110).

  3. Как да приемате УПСАВИТ Витамин C

  Това лекарство е предназначено за възрастни. Дозировка: 1 таблетка дневно. Таблетката се разтваря в чаша с вода.

  4. Възможни нежелани реакции

  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

  Това лекарство при някои хора може да доведе до нежелателни реакции като болки в стомаха, диарии, трудности при уриниране или оцветяване на урината в оранжево. При появяване на някои от тези симптоми е необходимо да уведомите Вашия лекар. В случаи на диета с намалено съдържание или липса на натрий необходимо е да се отчита, че всяка таблета УПСАВИТ Витамин C съдържа около 283 mg натрий. Това трябва да се има предвид при изчисляване на дневния прием на сол.

  Съобщаване на нежелани реакции

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез (виж детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

  Изпълнителна агенция по лекарствата
  ул.,Дамян Груев" Хе 8
  1303 София
  Тел.:+359 2 8903417
  уебсайт: www.bda.bg

  4. Как да съхранявате УПСАВИТ Витамин C

  Да се съхранява под 30°С.
  Съхранявайте тубата плътно затворена, за да се предпази от влага.
  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

  Какво съдържа УПСАВИТ Витамин C

  • Активното вещество е: аскорбинова киселина (Витамин C) 1 g
  • Другите съставки са: натриев хидроген карбонат, безводна лимонена киселина, захароза, захарин натрий, макрогол 6000, натриев бензоат, аромат на портокал, Сънсет жълто (Е 110)

  Как изглежда УПСАВИТ Витамин C и какво съдържа опаковката

  Кутия с 1 туба с 10 ефервесцентни таблети.

  Притежател на разрешението за употреба и производител

  Притежател на разрешението за употреба

  UPSA SAS 3,
  Франция

  Производители

  UPSA SAS,
  Франция

  Дата на последно преразглеждане на листовката 04/2019