Навигация
Кошница

RESPIVAX / РЕСПИВАКС имуностимулант за възрастни 50 мг 30 таблетки

RESPIVAX / РЕСПИВАКС имуностимулант за възрастни 50 мг 30 таблетки
RESPIVAX / РЕСПИВАКС имуностимулант за възрастни 50 мг 30 таблетки
  18,49 лв.
  Купи

  РЕСПИВАКС таблетки 50 мг * 30

  Листовка: информация за потребителя

  РЕСПИВАКС® за възрастни 50 mg таблетки
  RESPIVAX® Adults 50 mg tablets

  Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
  Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
  - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
  - Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
  - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
  - Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 6 месеца.

  Какво съдържа тази листовка
  1. Какво представлява Респивакс® и за какво се използва
  2. Какво трябва да знаете, преди да започнете приема на Респивакс
  3. Как да приемате Респивакс®
  4. Възможни нежелани реакции
  5. Как да съхранявате Респивакс®
  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

  1. Какво представлява Респивакс® и за какво се използва

  Респивакс® представлява полибактериален имуностимулатор, който повишава естествената резистентност на организма и специфичния имунитет към различни инфекции на дихателните пътища чрез стимулиране на хуморалните и клетъчни фактори на имунната система. Той има доказано стимулиращо действие върху клетките на имунната система на червата и мезентериума и в значителна степен върху лимфоидните образувания в белия дроб, разположени перибронхиално.

  2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Респивакс®

  Не приемайте Респивакс®
  - ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б).
  - ако сте с диагноза „цъолиакия”, тъй като препаратът съдържа пшенично нишесте.

  Респивакс® е противопоказан в случаите на автоимунни заболявания с повишен синтез на антитела.

  Предупреждения и предпазни мерки
  Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Респивакс®.

  Други лекарства и Респивакс®
  Прием на други лекарства
  Не е наблюдавана несъвместимост с други лекарствени средства.

  Респивакс® може да бъде комбиниран с всяко друго лечение, включително и антибиотична терапия. Позволява многократно приложение без опасност от привикване. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

  Прием на Респивакс® с храни и напитки
  Не е наблюдавана несъвместимост.

  Бременност и кърмене
  Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство Респивакс® не се препоръчва да се прилага през първите 3 месеца на бременността.

  Шофиране и работа с машини
  Респивакс® няма отрицателно въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.
  Важна информация относно някои от съставките на Респивакс

  Препаратът съдържа пшенично нишесте, което може да представлява опасност за хора с „цьолиакия“.

  3. Как да приемате Респивакс

  За целите на имунотерапията и имунопрофилактиката се използва Респивакс® за възрастни дневна доза от 50 mg.

  Респивакс® се прилага по следния начин:

  ЛЕЧЕБЕН КУРС (ИМУНОТЕРАПИЯ): В продължение на 30 дни по 1 таблетка дневно, сутрин на гладно; поддържащ курс на лечение - за постигане на продължителен ефект от лечението се препоръчва приемането на 1 таблетка Респивакс® сутрин на гладно в продължение на 20 поредни дни в 3 последователни месеца. Този курс на лечение може да се повтори след 5-6 месеца.

  По преценка на лекуващия лекар и в случаите на значително подтискане на имунната система в резултат на различни заболявания, в т.ч. и злокачествени, курсът на лечение може да бъде удължен, като болните приемат Респивакс® по 1 таблетка сутрин на гладно без прекъсване в продължение на 3-6 месеца.

  ПРОФИЛАКТИЧЕН КУРС (ИМУНОПРОФИЛАКТЮСА): По една таблетка Респивакс® дневно, сутрин на гладно в продължение на 20 дни в 3 последователни месеца. Препоръчва се профилактиката да започне през месец октомври.

  Ако сте приели повече от необходимата доза Респивакс
  До сега няма съобщения за случаи на предозиране.

  Ако сте пропуснали да приемете Респивакс
  Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

  Продължете приема на Респивакс® по установената схема.

  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  4. Възможни нежелани реакции

  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

  До сега не са наблюдавани нежелателни реакции при приложение на Респивакс®. Клиничните резултати показват много добра поносимост.

  Съобщаване на нежелани реакции
  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу:
  Изпълнителна агенция по лекарствата
  ул. „Дамян Груев“ №8, 1303 София,
  тел.: + 359 28903417, уебсайт: www.bda.bg

  Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

  5. Как да се съхранява Респивакс

  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
  Да се съхранява при температура под 25° С.
  Да се съхранява на тъмно.
  Срок на годност - 3 години.
  Не използвайте Респивакс® след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

  Няма специални изисквания при изхвърляне на неизползвания продукт.

  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

  Какво съдържа Респивакс®
  - Активни вещества - Всяка таблетка Респивакс® съдържа 50 mg лиофилизирани убити бактериални култури от следните микробни видове: Streptococcus pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Streptococcus pyogenes от група A, Haemophilus influenzae type b, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae в количества, съответствуващи на 1,25 х 109 клетки от всеки вид.
  - Другите съставки са: Микрокристална целулоза, пшенично нишесте, колоидален силициев диоксид, безводен, повидон, магнезиев стеарат, декстран 40, включен в състава на активното вещество като стабилизатор.

  Как изглежда Респивакс® и какво съдържа опаковката
  Таблетките са с бял до бледо-кафяв цвят с мозаечна структура.
  Картонената кутия съдържа три блистера по десет таблетки.
  Не използвайте Респивакс® ако забележите, че таблетките са с променен външен вид, напукани или натрошени.

  Притежател на разрешението за употреба и производител:
  „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, София 1504, бул. Я. Сакъзов №26,
  тел. +359 2 944 61 91
  факс: +359 2 943 34 55
  e-mail: buibio@bulbio.com

  Дата на последно одобрение на листовката: 08.2018