Навигация
Кошница

ESSENTIALE FORTE N / ЕСЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н при чернодробни заболявания 300 мг 30 капсули

Листовка: информация за потребителя

Есенциале форте N 300 mg капсули, твърди

Фосфолипиди от соеви зърна

Essentiale forte N 300 mg capsules, hard

Phospholipids from soya beans

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Есенциале форте N и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Есенциале форте N
3. Как да приемате Есенциале форте N
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Есенциале форте N
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Есенциале форте N и за какво се използва

Какво представлява Есенциале форте N

Вашето лекарство за лечение на черния дроб се нарича Есенциале форте N. Всяка капсула съдържа 300 mg фосфолипиди от соеви зърна.
Есенциале форте N снабдява болния черен дроб с готови, основни за черния дроб (есенциални) фосфолипиди във високи дози.

Есенциапните фосфолипиди, които се съдържат в това лекарство съответстват по химическа структура и действие на фосфолипидите, произвеждани в черния дроб на човешкото тяло. Внесени с лекарството те се вграждат в мембраните на чернодробните клетки и през тях преминават в жлъчката. Така Есенциале форте N капсули по физиологичен път нормализират нарушената чернодробна функция и активността на ензимите му, стабилизират чернодробните мембрани, което спомага за регенериране на чернодробната тъкан.
Повлияват нарушения липиден метаболизъм по пътя на улесняване на липидния транспорт. Стабилизира жлъчния сок.

За какво се използва

Есенциале форте N е растителен лекарствен продукт прилаган при чернодробни заболявания. Използва се за подобряване на субективни оплаквания, като липса на апетит, чувство за тежест в дясното подребрие, в следствие на токсични или хранителни увреждания на черния дроб и хепатит.
В случай, че симптомите не се повлияват от лечението, трябва да се потърси лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Есенциале форте N

Не приемайте Есенциале форте N ако:

сте алергични към фосфатидилхолин, соеви зърна, фъстъци или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Есенциале форте N.

 • Лечението с този лекарствен продукт не замества избягването на токсични агенти, предизвикващи увреждане на черния дроб (например алкохол).
 • Да не се прилага при деца под 12 години.
 • Поради наличието на соево масло, този лекарствен продукт може да провокира тежки алергични реакции.

Ако имате хронично възпаление на черния дроб (хепатит), поддържащо лечение с този лекарствен продукт е оправдано само ако забележите подобрение на Вашите симптоми. Ако Вашите симптоми се влошат или ако се появят други неясни симптоми, трябва да се консултирате с лекар.

Деца и юноши

Няма проучвания за употребата на Есенциале форте N при деца на възраст под 12 години. Следователно, не трябва да се използва при деца на възраст под 12 години.

Други лекарства и Есенциале форте N

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не може да се изключи взаимодействие между Есенциале форте N и лекарствата, които потискат кръвосъсирването. Може да е необходимо да коригирате дозата на това лекарство. Ако взимате Есенциале форте N по същото време с лекарството, което потиска кръвосъсирването, трябва да информирате Вашия лекар.

Есенциале форте N с храни и напитки

Есенциале форте N се приема по време на хранене, като капсулата трябва да се поглъща цяла, без да се дъвче, с достатъчно течност (чаша вода).

Лечението с този лекарствен продукт не замества избягването на токсични агенти, предизвикващи увреждане на черния дроб (например алкохол).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Продуктите от соеви зърна са широко употребявани като храни при хората и досега няма данни които да предполагат някакъв риск по време на бременност и кърмене. Резултатите от проучванията са недостатъчни.
Поради тази причина употребата на този лекарствен продукт не се препоръчва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за влияние на Есенциале форте N върху способността за шофиране и работа с машини.

Есенциале форте N съдържа рициново масло, което може да причини стомашно разстройство и диария.
Есенциале форте N съдържа и соево масло. Ако сте алергични към фъстъци или соя, не използвайте този продукт.

3. Как да приемате Есенциале форте N

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възраст и/или телесно теглоЕдинична дозаОбща дневна доза
При деца над 12 години (около 43 kg), юноши и възрастни.2 твърди капсули (600 mg фосфолипиди от соеви зърна)3 пъти дневно по 2 твърди капсули (1800 mg фосфолипиди от соеви зърна)

Продължителността на лечението зависи от ефекта върху субективните оплаквания. Есенциале форте N може да се използва до 3 месеца без прекъсване.

В случай, че симптомите не се повлияват от лечението, трябва да се потърси лекарска помощ.

Капсулите да се приемат без да се дъвчат, по време на хранене и с достатъчно течност (чаша вода).

Употреба при деца и юноши

Това лекарство е предназначено за употреба при възрастни и деца над 12 години.
Тъй като информацията за приложение при деца е недостатъчна, Есенциале форте N не трябва
да се прилага при деца под 12 години.

Ако сте приели повече от необходимата доза Есенциале форте N

Няма съобщения за случаи на предозиране.
Ако сте приели повече от необходимата доза е възможно нежеланите реакции, описани в т. 4 да се проявят с по-голям интензитет. Ако това се случи, уведомете Вашия лекар и той ще прецени какви мерки е необходимо да се предприемат.

Ако сте пропуснали да приемете Есенциале форте N

 • Приемайте Есенциале форте N както е препоръчано в т.З,
 • Ако цял ден не сте приемали капсула, то продължете приема на следващия ден с редовни дози.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Есенциале форте N може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.


За оценка на всяка нежелана лекарствена реакция са взети предвид следните честоти:


 • много чести (засягат 1 или повече на всеки 10 пациенти);
 • чести (засягат 1 или повече на всеки 100, но по-малко от 1 на всеки 10 пациенти);
 • нечести (засягат 1 или повече на всеки 1 000, но по-малко от 1 на всеки 100 пациенти);
 • редки (засягат 1 или повече на всеки 10 000, но по-малко от 1 на всеки 1 000 пациенти);
 • много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти);
 • с неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни).

Стомашно-чревни нарушения:

С неизвестна честота: гастро-интестинални смущения като стомашна болка, меки изпражнения и диария.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

С неизвестна честота: алергични реакции, като екзантем (кожен обрив), уртикария (копривна треска) и сърбеж.

Ако получите някоя от посочените нежелани реакции, особено алергични реакции, спрете приема на Есенциале форте N и уведомете Вашия лекар. Той ще прецени тежестта на нежеланата реакции и какви мерки е необходимо до бъдат предприети.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата ул.,Дамян Груев" № 8, 1303 София. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Есенциале форте N

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Есенциале форте N след срока на годност, отбелязан върху опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да се съхранява при температура под 25 °С.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Есенциале форте N

Активното вещество е: Фосфолипиди от соеви зърна, съдържащи 76% (3- sn -фосфатидил) холин -300 mg.

Другите съставки са: твърда мас Витепсол W35; а-токоферол; соево масло; рициново масло, хидрогенирано; твърда мас Витепсол S55, етанол 96 %; етил ванилин; 4-метоксиацетофенон, желатин, титанов диоксид (Е171), железен оксид, черен(Е172); железен оксид жълт(E172); железен оксид, червен(Е172); натриев лаурилсулфат; пречистена вода.

Как изглежда Есенциале форте N и какво съдържа опаковката

Капсули съдържащи кафява пастообразна маса.
Есенциале форте N се предлага в PVC/PVDC/алуминиеви блистери х 30 капсули. Всеки блистер съдържа 10 капсули. Блистерите са поставени в картонена опаковка.

Притежател на разрешението за употреба

САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
България

Производител

A.Nattermann& Cie GmbH Nattermannallee 1,
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката:
Септември 2017