Навигация
Кошница

OSCILLOCOCCONIM / ОСЦИЛОКОКЦИНУМ при грип и настинка 6 дози

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ 6 дози

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, пилули в еднодозова опаковка
OSCILLOCOCCINUM, pillules in single-dose container
Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява ОСЦИЛОКОКЦИНУМ
2. Преди да приемете ОСЦИЛОКОКЦИНУМ
3. Как да приемате ОСЦИЛОКОКЦИНУМ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ОСЦИЛОКОКЦИНУМ
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОСЦИЛОКОКЦИНУМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за профилактика и лечение на грипни състояния в начален и клиничен стадий, като температура, втрисане, мускулни болки.

2. ПРЕДИ ДА ПРЕМЕТЕ ОСЦИЛОКОКЦИНУМ:

Не приемайте ОСЦИЛОКОКЦИНУМ:

  • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на ОСЦИЛОКОКЦИНУМ.

Обърнете специално внимание при употребата на ОСЦИЛОКОКЦИНУМ:

  • Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на ОСЦИЛОКОКЦИНУМ с храни и напитки

Този лекарствен продукт трябва да се приема поне 15 минути преди или 1 час след хранене.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Важна информация относно някоя от съставките на ОСЦИЛОКОКЦИНУМ

Списък на помощните вещества с доказан ефект: лактоза, захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ОСЦИЛОКОКЦИНУМ?

Перорално приложение.

Възрастни и деца:

Дозировката трябва да се уточни в зависимост от стадия на заболяването:

  • За профилактично лечение: 1 доза (туба) седмично в период на опасност от зараза.
  • При първите симптоми на грип: 1 доза (туба), колкото е възможно по-скоро. Приемът да се повтори от 2 до 3 пъти през интервал от 6 часа.
  • При изявена клинична картина: по 1 доза (туба) 2 пъти дневно (сутрин и вечер) в продължение на 1 до 3 дни. Цялото съдържание на 1 доза (туба) да се остави до пълното разтваряне под езика.
  • Деца под 1 година: да се разтвори във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза ОСЦИЛОКОКЦИНУМ:

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете ОСЦИЛОКОКЦИНУМ:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на ОСЦИЛОКОКЦИНУМ:

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ОСЦИЛОКОКЦИНУМ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не се очакват нежелани лекарствени реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.:+35928903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ОСЦИЛОКОКЦИНУМ?

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ОСЦИЛОКОКЦННУМ след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ОСЦИЛОКОКЦИНУМ?

За 1 доза от 1 g пилули

  • Активното вещество е: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K .....0.01 ml
  • Другите съставки са: захароза, лактоза.

Как изглежда ОСЦИЛОКОКЦИНУМ и какво съдържа опаковката?

Пилули в еднодозова опаковка, доза от 1 g.
Кутия с 6 или 30 дози от 1 g.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

BOIRON, Франция.

Производители

BOIRON, Франция.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 09/2013 г.