Навигация
Кошница

CORYZALIA / КОРИЗАЛИЯ перорален разтвор за деца и кърмачета

КОРИЗАЛИЯ 10 дози х 1 мл

Листовка: информация за пациента

КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор в еднодозова опаковка

CORYZALIA, oral solution in single-dose container

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.


Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако след една седмица не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


Какво съдържа тази листовка:

 1. Какво представлява КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор
 3. Как да приемате КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


1. Какво представлява КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт, използван за лечение на ринит (хрема) и настинка.


Коризалия перорален разтвор съдържа 6 активни съставки, традиционно използвани при следните симптоми:

Allium сера при бистро, дразнещо течение от носа, кихавици, сълзене от очите.

Belladonna при хрема, редуваща се със запушен нос, кихавици, сълзене от очите.

Gelsemium при бистър секрет от носа, формиращ корички, кихавици.

Kalium bichromicum при гъст, лепнещ секрет от носа с възпаление, усещане за запушен нос. Pulsatilla при гъст, жълто-зелен секрет от носа, запушен нос, сухота на лигавиците.

Sabadilla при ноздри, които се запушват последователно, кихавици, течащ нос.


Ако след една седмица не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


2. Какво трябва да знаете, преди да приемете КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор

Не приемайте КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор:

ако сте алергични към активните вещества на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор.


В случай на висока температура се препоръчва да се консултирате с лекар.

Не прилагайте в очите, ушите или носа.

Други лекарства и КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.


КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор с храна, напитки и алкохол

Неприложимо.


Бременност, кърмене и фертилитет

КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор може да се използва при бременни или кърмещи жени.


Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.


3. Как да приемате КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Дозировка

При деца под 8 кг: 1 единична доза на прием 3 пъти на ден.

При възрастни и деца над 8 кг: 1 единична доза на прием от 3 до 6 пъти на ден.


Начин на приложение

Да се приема през устата.

Трябва да измиете ръцете си, преди да използвате еднодозовата опаковка.

За да се прилага винаги стерилен разтвор, при всяка употреба трябва да се използва нова еднодозовата опаковка.

 1. Отворете алуминиевото саше /сашето от РЕТ/А1/РЕ с еднодозовите опаковки.
 2. Откъснете еднодозовата опаковка от набора. 
 3. Отворете еднодозовата опаковка като завъртите края й.
 4. Ако се касае за бебе или дете, поддържайте го в седнало положение и изсипете съдържанието на еднодозовата опаковка, като леко я притискате, в устата на детето.
 5. Внимателно затворете сашето с неизползваните еднодозови опаковки като го прегънете откъм отворената страна.

Не запазвайте веднъж отворената еднодозова опаковка. Изхвърляйте еднодозовата опаковка след употреба.


Честота на приложение

Разредете приемите при подобрение и спрете приема, когато симптомите изчезнат.


Продължителност на лечението

Курсът на лечение е една седмица.


Ако сте приели повече от необходимата доза КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.


Ако сте пропуснали да приемете КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.


Ако сте спрели приема на КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев" № 8

1303 София

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

След отваряне на сашето: съхранявайте неотваряните еднодозови опаковки в сашето.

След отваряне на еднодозовата опаковка:


Продуктът трябва да се използва веднага.

Изхвърлете еднодозовата опаковка след използването й.

Не я съхранявайте за по-нататъшна употреба.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор

Активните вещества за еднодозовата опаковка от 1 ml са:

Allium сера 3 СН                                166,66 mg

Belladonna 3 СН                                 166,66 mg

Gelsemium 3 СН                                 166,66 mg

Kalium bichromicum 3 CH                   166,66 mg

Pulsatilla 3CH                                      166,66 mg

Sabadilla 3 CH                                     166,66 mg


Помощни вещества: пречистена вода.


Как изглежда КОРИЗАЛИЯ, перорален разтвор и какво съдържа опаковката

Този лекарствен продукт е перорален разтвор в еднодозова опаковка; по 5 броя, поставени в трислойно саше.

Кутията съдържа 10, 15, 20 или 30 еднодозови опаковки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Производител и притежател на разрешението за употреба: 

BOIRON, Франция
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy