Навигация
Кошница

ACC / АЦЦ 600 мг при кашлица 10 ефервесцентни таблетки

АЦЦ 600 ефервесцентни таблетки * 10

Листовка: информация за потребителя

АСС 600 mg effervescent tablets

Ацетилцистеин (Acetylcyteine)

За възрастни и юноши над 14 години

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

 - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

 - Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

 - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява АЦЦ и за какво се използва
 1. Какво трябва да знаете, преди да приемете АЦЦ
 1. Как да приемате АЦЦ
 1. Възможни нежелани реакции
 1. Как да съхранявате АЦЦ
 1. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 

 1. Какво представлява АЦЦ и за какво се използва

 

АЦЦ съдържа активното вещество ацетилцистеин и втечнява гъстия секрет в дихателните пътища.

 

АЦЦ 600 mg ефервесцентни таблетки се използва за втечняване на секрета и облекчаване на кашлицата при бронхити, причинени от простуда при юноши над 14 години и възрастни.

 

 1. Какво трябва да знаете, преди да приемете АЦЦ Не приемайте АЦЦ 600 mg ефервесцентни таблетки:

 

 ако сте алергични към ацетилцистеин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

 ако имате тежко обостряне на астма

 ако имате язва на стомаха и червата от дълго време

 ако сте на възраст под 14 години

Предупреждения и предпазни мерки

 

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете АЦЦ, ако имате:

 

промени иа кожата и лигавиците

Много рядко е съобщавано за тежки кожни реакции, като синдром на Стивънс-Джонсън синдром на Лайел, съвпадащи по време с употребата на ацетилцистеин. Ако се появят нови промени по кожата и лигавиците, трябва незабавно да потърсите консултация с лекар, а приемът на ацетилцистеин трябва да се преустанови.

 

 бронхиална астма

Вижте също точка 2, втора подточка в „Не приемайте АЦЦ ”.

 

анамнеза за язва на стомаха или червата или имате язва в момента Вижте също точка 2, трета подточка в „Не приемайте АЦЦ ”. 

свръхчувствителност към хистамини

При тези пациенти трябва да се избягва продължително лечение, тъй като АЦЦ повлиява метаболизма на хистамина и може да предизвика симптоми на непоносимост (напр. главоболие, вазомоторен ринит, сърбеж), не можете да отхранвате секрета

 

Деца

 

Поради високото съдържание на активно вещество, АЦЦ 600 mg ефервесцентни таблетки не се препоръчва при деца под 14-годишна възраст. Налични са други лекарства с по-малко количество на активното вещество.

 

Други лекарства и АЦЦ

 

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това се отнася особено за:

 

 средства, облекчаващи кашлицата

Комбинираното приложение на АЦЦ със средства за облекчаване на кашлицата може да предизвика опасна задръжка на секрет поради потиснатия кашличен рефлекс. При такова комбинирано лечение е необходимо особено внимателно диагностициране. Задължително се консултирайте с Вашия лекар, преди да приемете такава комбинация.

 

 антибиотици

Експериментални изследвания показват намаляване на действието на антибиотиците (тетрациклини, аминогликозиди, пеницилини), дължащо се на ацетилцистеин. Поради съображения за безопасност, антибиотици трябва да се приемат отделно и с интервал от поне 2 часа. Това не се отнася за лекарства с активни вещества цефексим и лоракарбеф. Тези лекарства могат да бъдат приемани по едно и също време с ацетилцистеин.

 

активен въглен

глицерол тринитрат: лекарство, известно като нитроглицерин, използвано за разширяване на кръвоносните съдове. Вашият лекар ще Ви наблюдава за понижено кръвно налягане, което може да бъде сериозно и да бъде придружено от главоболие.

Лабораторни изследвания

 

Кажете на Вашия лекар, че приемате АЦЦ, ако трябва да Ви се направи някое от следните изследвания, тъй като това лекарство може да повлияе на определянето на:

 

 салицилати: лекарства, използвани за лечение на болка, възпаление или ревматизъм

 кетотела в урината

Бременност и кърмене

 

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

 

 Бременност

Поради липсата на достатъчно опит от употребата на ацетилцистеин при бременни жени, Вие трябва да използвате АЦЦ по време на бременност само ако Вашия лекар прецени, че приложението му е абсолютно необходимо.

 

Кърмене

Няма данни за отделянето на ацетилцистеин в кърмата. Поради това Вие трябва да използвате АЦЦ по време на кърмене само ако Вашия лекар прецени, че приложението му е абсолютно необходимо.

 

Шофиране и работа с машини

 

Не е известно АЦЦ да повлиява способността за шофиране и работа с машини

 

АЦЦ съдържа следи от сорбитол, лактоза и натрий

 

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да приемете този продукт.

 

Една таблетка съдържа 6,03 mmol (138,8mg) натрий. Това трябва да се има предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

 

 1. Как да приемате АЦЦ

 

Винаги приемайте това лекарство точно както е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

Препоръчителната доза, освен ако не е предписано друго от Вашия лекар, е:

 

Възраст                Обща дневна доза

Възрастни и юноши над 14 години        1/2 ефервесцентна таблетка два пъти дневно или 1 ефервесцентна таблетка веднъж дневно

Начин на приложение

 

Разтворете ефервесцентната таблетка в чаша вода и изпийте цялото съдържание след хранене. Таблетката може да бъде разделена на две еднакви дози.

 

Продължителност на лечението

 

Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза АЦЦ

 

При предозиране може да се появи стомашно-чревно дразнене, като болка в корема, гадене, повръщане, диария.

 

Досега не са наблюдавани тежки нежелани реакции или симптоми на интоксикация, дори и при предозиране с високи дози. Въпреки това, моля информирайте Вашия лекар, ако подозирате предозиране с АЦЦ.

 

Ако сте пропуснали да приемете АЦЦ

 

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Вземете следващата доза в обичайното време.

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 1. Възможни нежелани реакции

 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на АЦЦ и се консултирайте веднага с лекар, ако се появят признаци на алергична

реакция или на сериозна кожна реакция.

 

Нечести, могат да засегнат до 1 на 100 души

 

алергични реакции

Много редки, могат да засегнат до 1 на 10 000 души

 

 тежка алергична реакция, включително шок

сериозни кожни реакции като синдром на Стивънс-Джонсън и токсична епидермална некролиза

Други възможни нежелани реакции, които могат да се проявят със следните честоти:

 

Нечести, могат да засегнат до 1 на 100 души

 

 главоболие

 повишена температура

 възпаление на лигавицата в устата

 болка в корема

 гадене, повръщане

 диария

 шум или звънене в ушите

ускорен сърдечен ритъм

понижено кръвно налягане

 сърбеж, образуване на уртики, кожен обрив

 генерализран обрив

много болезнено тежко подуване на долните слоеве на кожата, предимно по лицето.

Редки, могат да засегнат до 1 на 1 000 души

 

 задух

 бронхоспазъм - предимно при пациенти със свръхактивна бронхиална система, страдащи от бронхиална астма

лошо храносмилане

Много редки, могат да засегнат до 1 на 10 000 души

 

 кръвоизлив

С неизвестна честота, от наличните данни не може да бъде направена оценка

 

 подуване на тъканите на лицето, причинено от излишък на течности

 понижено слепване на тромбоцитите в кръвта

Съобщаване на нежелани реакции

 

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

 

Изпълнителната агенция по лекарствата:

 

ул. „Дамян Груев” 8, 1303 София,

 

тел.: +35928903417,

 

уебсайт: www.bda.bg.

 

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

 1. Как да съхранявате АЦЦ

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

 

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и тубата/сашето след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

 

Туби: Съхранявайте тубата плътно затворена, за да се предпази от влага

 

Туби и сашета: Това лекарство не изисква специални температурни условия на съхранение

 

Срок на годност след първото отваряне: 24 месеца

 

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

 1. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

Какво съдържа АЦЦ

 

Всяка ефервесцентна таблетка съдържа 600 mg ацетилцистеин.

 

Помощни вещества: лимонена киселина, безводна, натриев хидрогенкарбонат, натриев карбонат, безводен, манитол, лактоза, безводна, аскорбинова киселина, натриев цикламат, захарин натрий 2 Н20, натриев цитрат 2 Н20, аромат на къпина “В” (съдържа ванилин, малтодекстрин, глкжонолактон, сорбитол, силициев диоксид, колоиден безводен, манитол).

 

Как изглежда АЦЦ и какво съдържа опаковката

 

АЦЦ 600 mg ефервесцентни таблетки са бели, кръгли таблетки, с делителна черта от едната страна, без неравности, с аромат на къпини.

 

Ефервесцентната таблетка може да бъде разделена на две равни дози.

 

Видове опаковки:

 

Туби от полипропилен, затворени с полиетиленова запушалка със сушител (силикагел и молекулно сито)

 

Запечатани сашета, направени от трислойно фолио (ламинирана алуминиева хартия)

 

Видове опаковки:

 

Туби: 10, 20, 30, 60 ефервесцентни таблетки Сашета: 10,20, 30, 50, 60 ефервесцентни таблетки

 

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

 

Притежател на разрешението за употреба:

 

Sandoz, Словения

 

Производител:

 

Salutas Pharma GmbH, Германия

 

кратка характеристика на продукта

листовка