Навигация
Кошница

ОТС лекарствени продукти

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОДАЖБАТА НА ОТС ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

от

„Натурфарма България“ ЕООД, с ЕИК 175345506, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Янко Софийски“ №21, офис партер, представлявано от Венислав Венев Величков – управител.

 

Търговско дружество „Натурфарма България“ ЕООД е собственик на дрогерия - обект за търговия на дребно с хранителни добавки, козметика, продукти и стоки със значение за здравето на човека, медицински изделия и лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание съгласно чл. 240 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. За регистрацията е издадено Удостоверение за регистрация на дрогерия №39 от 30.03.2018г. на Столична Регионална Здравна Инспекция.

Ръководител на дрогерията е Красимира Здравкова Матеева.

Адресът на дрогерията е гр. София, пощ. код 1164, район „Лозенец“, ул. „Янко Софийски“ № 21, тел. за връзка: 02/ 963 33 59.

Номенклатура, съдържаща международните непатентни наименования и търговските имена на предлаганите лекарствени продукти:

ОТС лекарствен продукт:

Diosmin (DIH MAX), 30 таблетки, с цена: 29.77 лева.

Diosmin (DIH MAX), 60 таблетки, с цена: 54.81 лева.

 

Стойността на транспортните разходи, невключени в цените на лекарствените продукти посочени по-горе, свързани с тяхната доставка: стойността на доставката (куриерска услуга, наложен платеж) не е включена в посочената единична цена. При доставка с наложен платеж, дължимата сума за стойността на поръчката и куриерската услуга се заплаща в брой на куриера срещу товарителница с опис. Цената на доставка за продукт на/над стойност 49 лв. ( с ДДС ) е БЕЗПЛАТНА! Цената на доставка за продукт под 49 лв. (с ДДС) е 3.95 лева (с ДДС) до офис на Спиди и 4.95 лв (с ДДС) за доставка до адрес в цялата страна.. В случай, че възникнат проблеми с доставката (забавяне повече от потвърдената дата на изпращане или повторно изпращане на куриер) по вина на Натурфарма България ЕООД, разходите за доставката се поемат от Натурфарма България ЕООД. В случай, че се наложи повторно изпращане на куриер по причини, за които Потребителя е отговорен (Потребителя или упълномощено от Потребителя лице е отсъствало при първоначалното доставяне на поръчката или не са били в състояние да я заплатят), разходите за доставката се поемат от Потребителя.

 

Начина на плащане, доставка и изпълнение на договора по чл. 45 (Договора за продажба от разстояние с потребителите – купувачи на ОТС продуктите):

Начин на плащане – при покупка чрез сайта https://moeto-zdrave.com/, Натурфарма България ЕООД предлага следните варианти за заплащане на поръчаните продукти: Плащане с наложен платеж на куриер и картово плащане.

Доставка и Изпълнение на договора – Поръчаната стока се доставя опакована и придружена с касова бележка или фактура (ако е предварително заявена от потребителя), на посочения от него адрес в заявката за доставка само и единствено посредством куриерска фирма „Спиди“. Направената поръчка се доставя в срок от 48 часа до 71 часа на посочения от потребителя адрес за доставка. Доставката се извършва само в работни дни. Поръчки, направени в събота или неделя, се обработват в понеделник, оттогава започва да тече и срока на доставка. Натурфарма България ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на потребителя. Срокът за доставка на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание е 24 (двадесет и четири) часа от датата на потвърждаване на заявката, съобразно техническата възможност на куриерска фирма „Спиди“. В случай, че Натурфарма България ЕООД не може да изпълни поръчката на Потребителя поради липса на поръчаните продукти, се задължава да уведоми Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 дни, от датата, на която Натурфарма България ЕООД е следвало да изпълни задължението си за доставка на поръчаните стоки.

Договорът се счита за изпълнен с доставка на поръчаните и тяхното заплащане от Потребителя.

 

Правото на потребителя да се откаже от договора за продажба от разстояние и условията, при които лекарственият продукт може да не бъде приет:

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 24 часа от генерирането на поръчка. Това става, като потребителят предостави информация на електронния и-мейл адрес sales@moeto-zdrave.com – за отказ, частична промяна или всякаква друга дейност, различна от заявената под формата на покупка. В случай, че в срок от 24 часа от генерирането на поръчка потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Натурфарма България ЕООД се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Натурфарма България ЕООД автоматично приема направената поръчка за актуална.

Потребителят има право да върне приетата и заплатена стока обратно на Натурфарма България ЕООД в 14-дневен срок, считано от доставката на стоката.


Стоките подлежат на връщане при изпълнение на следните условия:

1. Стоките не са използвани или увредени;

2. Опаковките на стоката, съпровождащите го етикети, печати и други елементи са ненарушени и прикрепени към нея;

3. Продуктът се връща в оригиналната търговска опаковка (с ненарушена цялост, неразкъсана или увредена по друг начин).


При наличието на всички посочени условия за връщане, закупени от Натурфарма България ЕООД стоки, подлежат на връщане обратно на Натурфарма България ЕООД.

След получаването на закупената стока обратно, Натурфарма България ЕООД извършва оглед за наличието на условията за връщане и уведомява потребителя за одобрено връщане на стока. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Възстановяването на заплатените суми се извършва по банков път в срок до 30 дни от датата на получаване на стоката обратно в държане на Натурфарма България ЕООД на потребителя, по посочени от него банкова сметка, BIC код и банка. Разходите по връщането на закупени и одобрени стоки се приспадат от подлежащата на възстановяване сума.

При констатация на дефектна стока в разумен срок от получаването й, която поради съобръжения, свързани с хигиената или защита на здравето на потребителите не може да бъде върната, Натурфарма България ЕООД се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Натурфарма България ЕООД. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в онлайн магазина, Натурфарма България ЕООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставка на стоката в срок от 7 дни от получаване на стоката.

 

В случай на възникване на проблеми при употребата на лекарствения продукт, потребителят следва незабавно да възстанови контакта си с лекуващия лекар, като му предостави данни за продукта, а в случай на нужда същата може да бъде поискана и от Натурфарма България ЕООД.

 

Органите, осъществяващи контрол върху дейността, са:

Изпълнителна агенция по лекарствата („ИАЛ“): БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8, тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434, https://www.bda.bg/, e-mail: bda@bda.bg.

Българския фармацевтичен съюз: София, 1040, ИНТЕРПРЕД – СТЦ, Бул."Драган Цанков" 36, офис Б 602 ет.6, Нац. телефонен номер: +359 700 17 881, Факс: +359 2 969 28 08, https://bphu.bg/, email: office@bphu.bg.

 

Приложение: Удостоверение за регистрация на дрогерия №39 от 30.03.2018г. на Столична Регионална Здравна Инспекция.


 

Дата: 09.04.2018г.

Натурфарма България ЕООД