Дехидратацията е сериозен страничен ефект на разстройството и дори може да бъде животозастрашаваща, ако не бъдат взети навременни и правилни мерки. 

Един от най-популярните маркери за степента на дехидратация е цветът на урината – колкото по-малко вода има в организма, толкова по-малко урина отделяме и толкова по-тъмен е нейният цвят.


Въпреки че този ориентир невинаги е надежден, той има своето приложение в комбинация с други признаци и може да послужи за ранно установяване на потенциален проблем с водния баланс в тялото.