14 ноември е Световен ден за борба с диабета и настоящата статия е посветена на него. В нея ще обясним на понятен език кой се разболява от диабет, какво се случва с болните от диабет и, евентуално, какво можем да направим, за да се предпазим от диабет.

Има много груби спекулации по отношение на едно от най-разпространените метаболитни заболявания, но тук няма да срещнете нито една от тях. Ще се придържаме към потвърдени от науката числа, макар и с риск да бъдем скучни.

Какво е диабет?

СЗО определя диабета като хронична болест, възникваща, когато:

  • Панкреасът не произвежда достатъчно инсулин или
  • Тялото е неспособно да използва ефективно произвеждания инсулин.

Инсулинът е хормон, секретиран от бета клетките на панкреаса. Той има редица функции в тялото, но една от тях е да регулира кръвната захар. Когато няма достатъчно инсулин или има достатъчно инсулин, който не си „върши работата“, това може да доведе до перманентно завишени нива на кръвна захар или т.нар. хипергликемия.

Хипергликемията е типичен ефект на неконтролирания диабет и във времето води до сериозно увреждане на редица телесни системи, по-специално на нервите и кръвоносните съдове.

Диабет тип 1

Това е автоимунно състояние, характеризиращо се с дефицит на инсулиновата секреция, което налага периодично администриране на инсулин. В противен случай регулацията на кръвната захар при тези пациенти е невъзможна, затова лишаването от инсулинови инжекции може да бъде фатално.

Симптомите включват ексесивно отделяне на урина (полиурия), прекомерна жажда (полидипсия), постоянен глад, загуба на тегло, влошено зрение и отпадналост.

Диабет тип 2

Този тип диабет е резултат от неспособността на тялото да използва инсулин. Когато говорим за епидемиология на диабета (разглеждаме диабета в популационен мащаб), ние говорим най-вече за диабет от втори тип. Той съставя болшинството от случаите на диабет по света. От всички лица, диагностицирани с диабет, около 90% са с диабет тип 2.

Симптомите наподобяват тези на диабет от първи тип, но обикновено са по-слаби или отсъстват. Поради тази причина заболяването може да не бъде диагностицирано в продължение на години и да остане незабелязано до възникването на усложнения. Дълго време диабет от втори тип се наблюдаваше само при възрастни хора, но все по-често започва да се открива и при деца.

Преддиабет

Нарушен глюкозен толеранс (НГТ) и нарушена гликемия на гладно (НГГ) са междинни състояния, опосредстващи преминаването от нормални нива на серумна глюкоза към диабет (от втори тип). Тук трябва да се отбележи, че това преминаване не е еднопосочно или пък неизбежно – своевременното регулиране на калорийния прием и увеличаването на физическата активност сравнително бързо могат да нормализират картината.

Освен с повишен риск от диабет, хората с НГТ и НГГ са по-застрашени и от сърдечносъдови и мозъчносъдови епизоди.

Гестационен диабет

Гестационният диабет е състояние, което се характеризира с хипергликемия със стойности на кръвната захар над нормата, но под диагностичния критерий за диабет. То възниква при бременни жени и е свързано с повишен риск от усложнения по време на бременността и раждането.

Гестационният диабет е преходен, но може да предразположи жените и техните деца към диабет от втори тип в по-късен етап от живота.

Рискови фактори и причини за диабет

Диабет тип 1

Причините за този вид диабет не са установени и затова той се възприема като нелечим от гледна точка на настоящото познание. Приема се, че той възниква в резултат от сложно взаимодействие между гените и фактори на околната среда, въпреки че към момента няма доказан рисков фактор. Болшинството от случаите на диабет тип 1 са при деца и подрастващи.

Диабет тип 2

Рискът от диабет от втори тип е сложна амалгама от генетични, метаболитни, икономически и културални фактори. Етническата принадлежност, семейната история на диабет, както и предходен гестационен диабет взаимодействат с напреднала възраст, наднормено тегло, затлъстяване, хроничен излишък от калории, физическа неактивност, злоупотреба с алкохол и тютюнопушене. В крайна сметка всички тези неща могат да имат директна или косвена каузална роля в етиологията на диабета.

Излишъкът на телесни мазнини – израз на редица аспекти на храненето и физическата активност, е най-значимият рисков фактор за диабет от втори тип. Под „най-значим“ в случая се има предвид както относителната им тежест, така и надеждността на научните сведения по този въпрос.

Остойностено е, че наднорменото тегло и затлъстяването, заедно с физическата уседналост, са отговорни за огромна пропорция от случаите на диабет по света. По-голямата обиколка на талията и по-високият индекс на телесната маса са свързани с повишен риск от диабет, но тази зависимост варира според популацията.

Така например спортуващите хора с по-високо активно тегло могат да се класифицират като наднормени, но реално рискът от диабет при тях е по-нисък от средностатистическия. Друг „парадокс“ е, че южноазиатските народи развиват диабет при по-нисък индекс на телесната маса в сравнение с европейците.

Макар и неочаквано за общата публика, активното тютюнопушене също увеличава риска от диабет тип 2, като най-пушещите са и най-застрашени. Рискът при тези хора остава завишен около 10 години след отказване на цигарите и намалява по-бързо за по-умерените пушачи.

Гестационен диабет

Рисковите фактори за гестационен диабет са възраст (колкото по-възрастна е една жена в репродуктивна възраст, толкова по-висок е нейният риск); наднормено тегло и затлъстяване; ексесивно напълняване по време на бременност; семейна история на диабет; гестационен диабет по време на предишна бременност; история на спонтанен аборт или раждане на дете с вродени дефекти; прекомерна захар в урината по време на бременност.

Като един основните хронични проблеми на модерния човек (сърдечносъдови болести, диабет, рак и хронични респираторни болести), диабетът споделя основните четири фактора от начина на живот, които модифицират риска за тези състояния.


Затова и усилията за борба с диабета обичайно се разглеждат в синхрон с цялостните усилия за борба с хроничните заболявания. Усилия за намаляване на приеманите калории, увеличаване на хранителните вещества в диетата и физическата активност, елиминиране на вредни навици като тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

Останалата част от статията на Кирил Русев за диабета можете да прочетете на дъщерния ни сайт moeto-zdrave.life.